“De bodem bereikt?!” – Rapport Juni 2020: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

“De gezondheid van de Nederlandse bodem staat dusdanig ernstig onder druk dat de landbouwopbrengsten dalen. De uitputting van de grond gaat gepaard met verlaging van de kwaliteit van het voedsel.” +VERGETEN OM TE BENOEMEN IS DAT HIERDOOR OOK DE GEZONDHEID VAN DE MENS HIERDOOR ONDER DRUK KOMT TE STAAN EN ZICH ZAL TOELEIDEN TOT EEN STIJGING VAN CHRONISCHE ZIEKTEN.

“Een afnemende bodemkwaliteit leidt tot lagere landbouwopbrengsten en afnemende natuurkwaliteit”, waarbij de bodemdiversiteit van micro-organismen zoals wormen, bacteriën en schimmels zal dalen. Met als gevolg heeft dit grote gevolgen voor de biodiversiteit van het ecosysteem dat voor onze voeding moet voorzien.
Allemaal grotendeels veroorzaakt door het exploiteren van moeder natuur. Het langdurig verbouwen van (GMO) monocultuur akkers die zwaar beladen worden met o.a. pesticiden vernietigd deze samenspel.
Deze reflectie is ook overduidelijk zichtbaar in onze samenleving, waarbij we chronische ziekten jaarlijks zien stijgen. Misschien leven we wel langer (alhoewel dat afgelopen jaren dubieus is), is onze levensKWALITEIT niet veel beter geworden.

Om het heel simpel uit te leggen, chronische ziekten hebben vele namen, maar in de essentie hebben ze dezelfde achtergrond, een niet optimaal functionerend lichaam door nutriëntentekort. Waarbij het lichaam per individu uniek is en de “ziekte” die er ontstaat deels bepalend is door waar iemand “genetisch zwak is”.

Het grootste gevaar voor ons allemaal is om deze chronische ziekten te gaan behandelen met chronische-langdurige-palliatieve-medicatie gebruik, terwijl het onderliggend probleem NIET een “medicatie-tekort” is maar een simpele nutriënten tekort als grondslag heeft. Uiteraard hebben medicaties hun plek, maar om te verwachten dat het opgelost kan worden d.m.v medicatie is geld verspillerij & een grote onnodige fout die ook nog jaarlijks miljoenen levens kost.

Een belangrijk feit is er grote bedrijven zijn die voor de monocultuur zaden (zoals mais&soya) & chemicaliën (pesticiden) zorgen & handelen, dezelfde bedrijven zijn die ook voor producenten zijn van onze medicaties.

Het is een illusie & fantasie dat er “voor altijd” voldoende nutriënten in de bodem zal zitten met de huidige “moderne” manier van landbouw.

“In een analyse van het rapport vestigt het Financiële Dagblad de aandacht op de achteruitgang van de minerale kwaliteit van Nederlandse groenten en fruit. Zo zou broccoli ten opzichte de jaren ’80 en ’90 inmiddels ruim 70% minder calcium bevatten. Appels, aardbeien en spinazie zouden fors minder vitamine C leveren. Bonen zouden flink aan vitamine B6-gehalte hebben ingeboet. Aardappelen zouden fors minder calcium (bijna 80%) en magnesium (bijna 50%) zijn gaan bevatten.”

Daarom adviseer ik om standaard dagelijks een goede B-complex, vitamine C, magnesium & zink in te nemen als supplement, OOK AL ben je dagelijks bewust van wat ik dagelijks binnen krijg. Andere nutriënten die daarbij thuisbehoren zijn voldoende Omega 3 (ALA/EPA/DHA), vitamine D3 & K2.

“Toevallig” zijn juist deze nutriënten ook geassocieerd met het ergste ziekte verloop van onze huidige doorzichtige crisis. https://zelfzorgcovid19.nl/
Met enig gezond verstand kun je degelijk concluderen dat dit een causaal verband heeft met de overlevingskans.
Is dit allemaal zwart-wit “wetenschappelijk evidence-based beweerd”? Nee. Mag ik deze hypothese stellen? Absoluut! Het wordt tijd dat wij de bomen door het bos zien voor wat betrefd echte “gezondheid”, want over “ziekten” weten we genoeg.
(zelfzorgcovid19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *